Välkommen till 

Angående GDPR

Nya regler för personuppgifter


Den 25/5 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen GDPR i kraft. GDPR

ersätter PUL (personuppgiftslagen) som har hanterat och reglerat hur och vem som får hantera personuppgifter. 


Tåssjö Byalag följer den nya lagstiftningen. Vårt medlemsregister innehåller information som namn, adresser, telefon och mailadresser.


Det är bara Tåssjö Byalag som använder registret för utskick till medlemmar.


Tåssjö Byalag kommer inte att sälja eller lämna vidare personuppgifter till någon annan. I och med uträde ur föreningen kommer uppgifter att raderas och endast finnas kvar i det som vi måste enligt bokföringslagen spara i 7 år.


och vår g:a skola