Proogram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trots beslutet att lägga ner Tåssjö Byalag så kommer vi att ha

 

FRILUFTSGUDTJÄNST den 24 juni kl 14.

Kaffe o våfflor.

 

VÅFFELCAF'E söndagar i JULI 13-16

 

Vi du sätta upp ett bord o sälja något eller

har något annat du vill göra går det bra

under denna tid.

 

Välkommen

 

 

 

 

Protokoll om nedläggningen finns hos ordförande

Anna Persson

 

I o med nedläggningen antas ej nya medlemmar i år.

 

 

 

 

 

VÄLKOMNA!

till våra evenemang