Lite historia om Bassholma skola . . .

Bassholma gamla folkskola färdigställdes 1924 efter många och långa diskutioner. Det var många i det fattiga Tåssjö som tyckte att det blev för dyrt att bygga ett skolhus i tegel, men så blev det i alla fall.

Skolan var, många gånger under senare delen av 1900-talet, hotad av nedläggning men ortsbefolkningen kämpade för den och lyckades flera gånger rädda den. Efter vårterminen 2004 upphörde dock undervisningen och som en eftergift från kommunen fick den nystartade föreningen Tåssjö Byalag överta byggnaden för en symbolisk en-krona.


Byalagets främsta uppgift är att förvalta den gamla folkskolebyggnaden i Bassholma, så att den kan användas av bygdens folk i olika sammanhang. Föreningar och privatpersoner är välkomna att hyra huset eller delvis. Byalaget har också en del egna programpunkter såsom Julmarknad, Vår & Påskmarknad, Sommarcafé, Bak-lucke-loppis, Medlemsaftnar och Spökfest.

Se gärna vårt program!


Om Du har någon information eller bild om den gamla skolan eller dess historia, skicka det gärna till: tassjobyalag@gmail.com